This text is replaced by the Flash content.
Søg
Menu
Projekt Sydafrika
Her skal jeg arbejde...
Sidste nyt
Billedgalleri
Ferie & Fritid
Freja
Jonas
Kontakt
Links
TAK til....
Foredrag
 
Projektbeskrivelse

 

Baggrund

Aalborg Zoo fik i 1985 fire unge afrikanske elefanter fra Kruger Nationalpark i Sydafrika. Som et led i bevaring af elefanternes levesteder regulerer man til tider bestandene visse steder i Afrika. Unger får som regel lov at leve og bliver afsat til andre nationalparker i Afrika eller til zoologiske haver. Aalborg Zoo fik de første elefanter i 1948. Det var asiatiske elefanter, som man havde indtil 1985, hvor de af forskellige årsager blev erstattet af den afrikanske slægtning. Aalborg Zoo er i dag det eneste sted i Danmark, hvor man kan opleve den afrikanske elefant. Aalborg Zoo har pt. tre hunelefanter, der alle er ca. 26 år gamle. Indtil foråret 2008 havde vi også en han, men ham mistede vi desværre pga. sygdom.

Projektbeskrivelse

Aalborg Zoo ønsker at udstationere elefantdyrepasser Paw Gosmer i Kruger Nationalpark, hvor han skal tilknyttes forskellige elefant projekter. Paw rejser til Sydafrika i starten af April 2009 og skal være af sted i 3 måneder. Paw er 36 år og har arbejdet som dyrepasser i Aalborg Zoo i 18 år, hvoraf han de sidste 15 år har arbejdet med Rothschild giraffer og med afrikanske elefanter. Det daglige arbejde med elefanterne er "hands on" og elefantpasserne har en daglig rutine med vask osv.
 
Paw skriver selv om rejsen:
Formålet med rejsen til Sydafrika er at få udvidet min erfaring med elefanter mest muligt. En stor del af det at være dyrepasser i Aalborg Zoo er at formidle sin viden videre til de gæster, der besøger os, og på den måde være med til at give dem gode oplevelser og dermed påvirke deres holdning til dyr og natur – og dermed naturbevarelse i Afrika.
Jeg er helt overbevist om, at jeg ved at have ”været der” bliver en langt bedre formidler og forhåbentligt kan give Aalborg Zoos publikum gode oplevelser langt ud i fremtiden samtidig med, at min viden om pasning af elefanter bliver forøget.
Det er planen, at jeg skal have min kone Anja og vores to børn på 7 og 10 år med. Vi håber på at finde et sted, hvor Anja kan undervise og være sammen med vores børn, mens jeg arbejder med de tre projekter. Familien rejser med for egen regning.
Projektet er en faglig og personlig videreuddannelse med vægt på natur og miljøbeskyttelse samt bevaring af den afrikanske elefant. Indholdet vil omhandle alt fra naturformidling, habitatbeskyttelse og videnskabelig forskning til interaktion, træning og pleje af den afrikanske elefant. Efteruddannelse indenfor Zoo-faget er generelt utilstrækkeligt både i kvalitet og kvantitet da den faglige viden der eksisterer i Danmark allerede er i de Zoologiske haver. Derfor har vi sammensat denne intensive efteruddannelse af knap 3 måneders varighed i og omkring Kruger National Park i Sydafrika. Projektet er delt indi to faser af hver 1 måneds varighed og en fase på ca.14 dage.
Det hele skal foregå i April – Maj og Juni måned 2009.

1. del af projektet ”Save the elephants” (STE)
Er et forskningsprojekt der drives af et engelsk forskerpar, Steve og Michelle Henley. Det er meningen at Paw skal følge dem og deltage i deres arbejde i felten i ca. 14 dage. Save the Elephants er et videnskabeligt projekt, der blandt andet mærker de vilde elefanter med GPS’er og monitorerer deres bevægelser i og omkring Kruger Nationalpark. Projektet forsker i elefanternes bevægelser, populations-sammensætning, brug af habitater samt den effekt elefanterne udøver på udvalgte træarter. Forskningsresultaterne perspektiveres til nedslagning af elefanter, grøn jagt og ikke mindst krybskytteri og skal bruges til at udvikle metoder til at fremme et fredeligt samarbejde mellem de lokale indbyggere og elefanterne.                                                                                                                        Hjemmeside: http://www.savetheelephants.org/
 
2. del. Elephants For Africa Forever” (EFAF)
… er kort sagt et sted, hvor man arbejder med pleje, træning, interaktion og formidling af den afrikanske elefant. De tager elefanter ind der er i risiko for at blive udryddet, og indehaverne af EFAF-projektet der ledes af Sean Hensman, er foregangsmænd inden for området træning og pleje af elefanter på dyrenes præmisser samt opbygningen af tillid mellem mennesker og disse store dyr. Ved at følge og deltage i deres hverdag vil han kunne lære af deres succesfulde træningsmetoder og rutiner samt få muligheden for dybere indsigt i måden de arbejder med dyrevelfærd, formidling, miljø og uddannelse på.Denne del vil vare en måned.
 
3. del. ”Elephant whisperer”
Består af ca. tre uger sammen med Rory Hensman, der er grundlæggeren af ovennævnte EFAF.Han er kendt som ”The elephant whisperer” og ikke uden grund da han har trænet over 70 % af de trænede elefanter i Sydafrika. Alle er trænet efter hans ”ask-and-reward”principper. Tiden med ham i EFAF`s hovedkvarter, skal blandt andet bruges på at lære af hans ideer bag hans træningsmetoder, plejemetoder samt hans syn på elefant og natur og miljøbeskyttelse i og udenfor Afrika.
 
Udstationeringens formål
Aalborg Zoo arbejder for naturbevaring og en bæredygtig udvikling. Her spiller formidlingen af oplevelser med dyrene en vigtig rolle, idet vi gennem gode oplevelser har mulighed for at rykke ved vores gæsters holdning til naturbevaring og bæredygtighed i forhold til miljøet og dermed dyrenes levesteder.
I Aalborg Zoos perspektivplan, som er udarbejdet i 2008, er synlighed et bærende element. Alle vores dyrepassere skal være synlige og tilgængelige overfor vores publikum, og deres rolle som formidler opprioriteres dermed kraftigt i forhold til tidligere.
Ved at sende Paw Gosmer til Sydafrika får Aalborg Zoo en dyrepasser tilbage, der har tilegnet sig en større viden om elefanters vilkår i naturen. En viden han efterfølgende vil kunne bruge til at forbedre vores elefanters forhold og dermed publikums oplevelse og opfattelse af de store dyr. Han vil kunne videreformidle denne viden til de knap 400.000 gæster, der årligt besøger Aalborg Zoo og vil samtidig kunne bidrage med værdifuld viden til andre zoologiske haver både i Danmark, men også udenfor landets grænser gennem de vidensnetværk, der eksisterer mellem især de europæiske zooer.
Paw får muligheden for at bringe produkter hjem, der kan bruges i undervisningen af de 10.000 skolebørn, der årligt modtager undervisning i skoletjenesten. Dette i form af foto- og videomateriale samt de (dagbogs-)historier, som Aalborg Zoo vil integrere i formidlingen til publikum.